Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARO Marek Karwiński z siedzibą w 54-530 Wrocław, ul.Graniczna 85

 

2) inspektorem ochrony danych w parking-wroclaw.com.pl jest MARO – Marek Karwiński, 54-530 Wrocław, ul.Graniczna 85 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia dla Państwa usług. We właściwych przypadkach i zgodnie z przepisami prawa i wymogami możemy również wykorzystywać dane osobowe do takich celów, jak marketing, profilowanie i monitorowanie zróżnicowania. We właściwych przypadkach zwrócimy się o zgodę na podjęcie niektórych z tych działań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO w celu realizacji przez administratora danych umów (zleceń) oraz wszelkich innych obowiązków prawnych związanych z ich zawarciem lub wykonywaniem, a także dochodzeniem przez administratora praw (obroną roszczeń) z tym związanych. Dane te przetwarzamy również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego celu.  

 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem w wykonywaniu przez niego czynności związanych z realizacją celów przetwarzania, tj. podmioty współdziałające w realizacji umów (zleceń), w wykonywaniu obowiązków prawnych związanych z tymi umowami (zleceniami), w dochodzeniu praw (obronie roszczeń), w marketingu towarów/usług np. dostawcy towarów/usług, podwykonawcy, doradcy techniczni, konsultanci, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie, noclegowe. Administrator współpracuje również z Krajowym Rejestrem Długów.  

 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom, które opierały by się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym na profilowaniu.  

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym ustały wszelkie relacje prawne (prawa i obowiązki) związane z tymi umowami (zleceniami), także odnoszące się do zabezpieczeń, bez względu na przyczynę ich ustania, np. wygaśnięcie zobowiązań przez wykonanie, potrącenie, przedawnienie, upływ czasu, ustanie odpowiedzialności związanej z tymi umowami (zleceniami) np. na gruncie gwarancji i rękojmi, obowiązków odszkodowawczych (kar umownych) oraz zakończenie kontroli podatkowych i innych postępowań prowadzonych w związku z tymi umowami (zleceniami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez administratora powyższych celów, w tym dla zawarcia i wykonania umowy (zlecenia) oraz realizacji innych obowiązków prawnych z tym związanych.  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez nas usług oraz sprawnej i zgodnej z umową realizacji Państwa zamówienia. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu i świadczenia usług.   10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

en_GBEN